ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΕΒΕΤ

Βιομηχανία παραγωγής ζυμαρικών, Νίκαια Λάρισας

2021: Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
2008-2009: Project Management σύνδεσης με φυσικό αέριο και εγκατάστασης νέων βοηθητικων παροχών, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων