ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ

Βιομηχανία παραγωγής χαλβάδων & λοιπών προϊόντων διατροφής, Μελισσοχώρι Λάρισας

2020-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Σχεδιασμού νέων επενδύσεων, Ασφάλειας εγκαταστάσεων, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2020-2021: Αναθεώρηση μελέτης πυρασφάλειας, Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
2020: Σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης και Έγκριση εγκατάστασης νέας μονάδας παραγωγής spreads

 

Παραγωγή αγροχημικών προϊόντων, Παιανία Αττικής

2021-σήμερα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επέκτασης εκσυγχρονισμού και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, Στυλίδα Φθιώτιδας
2021-σήμερα: Οριστικός σχεδιασμός, και έγκριση εγκατάστασης νέου Κέντρου Διανομής και Αποθήκευσης αγροχημικών και λοιπών χημικών προϊόντων, Ελευσίνα-Μάνδρα Αττικής
2018-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας, Ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (οδηγίες SEVESO για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης), Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων

Δείτε περισσότερα

Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, Βιομηχανία Παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Λάρισα

2008-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2021-2022: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κτιριακή επέκταση και αύξησης δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου
2019: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκου σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 10MW

Δείτε περισσότερα

Βιομηχανία παραγωγής χυμών σε ασηπτική συσκευασία, ΒΙΠΕ Λάρισας

2020-σήμερα: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για την αύξηση δυναμικότητας
2004-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Επίβλεψης λειτουργίας, Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
2004-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
2020-2021: Project management υλοποίησης έργου αύξησης δυναμικότητας με την εγκατάσταση νεών γραμμών παραγωγής και βοηθητικών παροχών

Δείτε περισσότερα

AHB GROUP ΑΕ

Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, Βατσουνιά Καρδίτσας

2020-2021: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αύξηση δυναμικότητας

 

Αποθήκευση και συσκευασία λιπασμάτων, Β’ ΒΙΠΕ Βόλου

2018-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
2016-σήμερα
: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα: Ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (οδηγίες SEVESO για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης), Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2019-2020: Φάκελος κοινοποίησης ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) για την αποθήκευση λιπασμάτων νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού καλίου

Δείτε περισσότερα

Παραγωγή και αποθήκευση αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων, ΒΙΠΕ Σίνδου

2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Επίβλεψης λειτουργίας
2016-2017: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση της δραστηριότητας παραγωγής αγροχημικών και αποθήκευσης χημικών προϊόντων, ΒΙΠΕ Σίνδου

Δείτε περισσότερα

Βιομηχανία παραγωγής ιχθυοτροφών, Β’ ΒΙΠΕ Βόλου

2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Read more

Τεχνική εταιρεία περιβαλλοντικών έργων, Λάρισα

2019-σήμερα: Σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας για νέα μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού στην Ελασσόνα
2019-σήμερα:Σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για επέκταση μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού στο Πλατύ Ημαθίας

Δείτε περισσότερα

Γ. ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ ΑΕ

Βιομηχανία επεξεργασίας ξηρών καρπών, Χάλκη Λάρισας

2021: Οριστικός σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκευσης αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων
2018: Σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης, Έγκριση εγκατάστασης νέας μονάδας επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκευσης αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων