Βιομηχανία παραγωγής και μορφοποίησης χάλυβα, Κηφισία Αττικής

2022-σήμερα: Παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης, έκδοση άδειας λειτουργίας και συμπληρωματική μελέτη ενεργητικής πυρασφάλειας εγκατάστασης ελασματουργείου, 4ο χλμ ΕΟ Βόλου-Λάρισας

2022-σήμερα: Παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης και έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης χαλυβουργείου, Β' ΒΙΠΕ Βόλου

 

 

Παραγωγή παρεντερικών διαλυμάτων, 9ο χλμ Εθνικής Οδού Τρικάλων - Λάρισας

2022-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα περιβάλλοντος και νομοθετικής συμμόρφωσης

 

 

 

 

Παραγωγή αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων, Παιανία Αττικής

2022-σήμερα: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για αύξηση δυναμικότηταςκαι επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων βιομηχανικών αποβλήτων για το εργοστάσιο Στυλίδας Φθιώτιδας
2021-σήμερα: Υπηρεσίες τελικού σχεδιασμού, μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας και θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης για νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στη Μάνδρα Αττικής

Δείτε περισσότερα

Βιομηχανία παραγωγής χυμών σε ασηπτική συσκευασία, ΒΙΠΕ Λάρισας

2022-σήμερα: Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας και έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
2020-σήμερα: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για την αύξηση δυναμικότητας
2004-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Επίβλεψης λειτουργίας, Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Δείτε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ

Βιομηχανία παραγωγής χαλβάδων & λοιπών προϊόντων διατροφής, Μελισσοχώρι Λάρισας

2020-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Σχεδιασμού νέων επενδύσεων, Ασφάλειας εγκαταστάσεων, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2020-2021: Αναθεώρηση μελέτης πυρασφάλειας, Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
2020: Σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης και Έγκριση εγκατάστασης νέας μονάδας παραγωγής spreads

 

Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, Βιομηχανία Παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Λάρισα

2008-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2021-2022: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κτιριακή επέκταση και αύξησης δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου
2019: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκου σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 10MW

Δείτε περισσότερα

AHB GROUP ΑΕ

Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, Βατσουνιά Καρδίτσας

2020-2021: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αύξηση δυναμικότητας

 

Αποθήκευση και συσκευασία λιπασμάτων, Β’ ΒΙΠΕ Βόλου

2018-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
2016-σήμερα
: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα: Ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (οδηγίες SEVESO για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης), Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2019-2020: Φάκελος κοινοποίησης ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) για την αποθήκευση λιπασμάτων νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού καλίου

Δείτε περισσότερα

Παραγωγή και αποθήκευση αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων, ΒΙΠΕ Σίνδου

2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Επίβλεψης λειτουργίας
2016-2017: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση της δραστηριότητας παραγωγής αγροχημικών και αποθήκευσης χημικών προϊόντων, ΒΙΠΕ Σίνδου

Δείτε περισσότερα

Βιομηχανία παραγωγής ιχθυοτροφών, Β’ ΒΙΠΕ Βόλου

2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Read more