Παραγωγή αγροχημικών προϊόντων, Παιανία Αττικής

2021-σήμερα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επέκτασης εκσυγχρονισμού και επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, Στυλίδα Φθιώτιδας
2021-σήμερα: Οριστικός σχεδιασμός, και έγκριση εγκατάστασης νέου Κέντρου Διανομής και Αποθήκευσης αγροχημικών και λοιπών χημικών προϊόντων, Ελευσίνα-Μάνδρα Αττικής
2018-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας, Ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (οδηγίες SEVESO για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης), Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων

Δείτε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ

Βιομηχανία παραγωγής χαλβάδων & λοιπών προϊόντων διατροφής, Μελισσοχώρι Λάρισας

2020-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Διαχείρισης βιομηχανικής επικινδυνότητας
2020-2021: Αναθεώρηση μελέτης πυρασφάλειας, Σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών
2020: Σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης και Έγκριση εγκατάστασης νέας μονάδας παραγωγής spreads

 

Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, Βιομηχανία Παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Λάρισα

2021-σήμερα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κτιριακή επέκταση και αύξησης δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου
2008-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2019: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκου σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 10MW

Δείτε περισσότερα

Βιομηχανία παραγωγής χυμών σε ασηπτική συσκευασία, ΒΙΠΕ Λάρισας

2020-σήμερα: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για την αύξηση δυναμικότητας
2004-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Επίβλεψης λειτουργίας, Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
2004-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
2020-2021: Project management υλοποίησης έργου αύξησης δυναμικότητας με την εγκατάσταση νεών γραμμών παραγωγής και βοηθητικών παροχών

Δείτε περισσότερα

AHB GROUP ΑΕ

Βιομηχανία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού, Βατσουνιά Καρδίτσας

2020-2021: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αύξηση δυναμικότητας

 

Αποθήκευση και συσκευασία λιπασμάτων, Β’ ΒΙΠΕ Βόλου

2018-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
2016-σήμερα
: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα: Ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (οδηγίες SEVESO για βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης), Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2019-2020: Φάκελος κοινοποίησης ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III) για την αποθήκευση λιπασμάτων νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού καλίου

Δείτε περισσότερα

Παραγωγή και αποθήκευση αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων, ΒΙΠΕ Σίνδου

2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Επίβλεψης λειτουργίας
2016-2017: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση της δραστηριότητας παραγωγής αγροχημικών και αποθήκευσης χημικών προϊόντων, ΒΙΠΕ Σίνδου

Δείτε περισσότερα

Βιομηχανία παραγωγής ιχθυοτροφών, Β’ ΒΙΠΕ Βόλου

2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Read more

ΜΕΛΙΣΣΑ-ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΕΒΕΤ

Βιομηχανία παραγωγής ζυμαρικών, Νίκαια Λάρισας

2021-σήμερα: Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
2008-2009: Project Management σύνδεσης με φυσικό αέριο και εγκατάστασης νέων βοηθητικων παροχών, Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

Τεχνική εταιρεία περιβαλλοντικών έργων, Λάρισα

2019-σήμερα: Σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας για νέα μονάδα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού στην Ελασσόνα
2019-σήμερα:Σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για επέκταση μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού στο Πλατύ Ημαθίας

Δείτε περισσότερα