Βιομηχανία παραγωγής χυμών σε ασηπτική συσκευασία, ΒΙΠΕ Λάρισας

2004-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Επίβλεψης λειτουργίας, Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

2004-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

2020-σήμερα: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, για την αύξηση δυναμικότητας

2022-2023: Μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας και έκδοση άδειας λειτουργίας αποθήκης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας

2020-2021: Project management υλοποίησης έργου αύξησης δυναμικότητας με την εγκατάσταση νεών γραμμών παραγωγής και βοηθητικών παροχών

2012-2016: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3508/2011

2013-2015: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ

2013: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ολικής διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 22000 (HACCP), IFS και BRC

2009-2011: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της Α’ δράσης του ΕΣΠΑ

2009: Μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επιστρεφόμενων υδάτων παστεριωτών

2008-2010: Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 – κτιριακής επέκταση και αύξηση δυναμικότητας

2008-2009: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κτιριακής επέκτασης και αύξησης δυναμικότητας, έκδοση άδειας λειτουργίας

2007: Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 22000 (HACCP) και ISO 9001:2000

2002-2004: Project management υλοποίησης έργου ίδρυσης νέας μονάδας παραγωγής χυμών σε ασηπτική συσκευασία και έκδοση άδειας λειτουργίας

  • elxym_02.png
  • elxym_05.png
  • elxym_06.png
  • elxym_07.png
  • elxym_08.png
  • elxym_09.png
  • elxym_10.png