Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.​

Δράση 1«Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Αφορά επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων (με 1 τουλάχιστο κλεισμένη διαχειριστική χρήση), προϋπολογισμού 200.000€ - 1.000.000€, τα οποία ενισχύονται σε ποσοστό έως 40%.

Προθεσμία υποβολής φακέλων αίτησης χρηματοδότησης: από 22/3/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Αφορά επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων (με 1 τουλάχιστο κλεισμένη διαχειριστική χρήση), προϋπολογισμού 30.000€ - 200.000€, τα οποία ενισχύονται σε ποσοστό έως 40%.

Προθεσμία υποβολής φακέλων αίτησης χρηματοδότησης: από 22/3/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

http://21-27.antagonistikotita.gr/prasini-metabasi-mme/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

Μας εμπιστεύθηκαν:

 • anatoliki_01_s.png
 • yara.png
 • pepsico.jpg
 • regionofthessaly_s.png
 • exalco_01_s.png
 • Xalybourgia.png
 • xellafarm_01_s.png
 • artoma_01.png
 • larissa.jpg
 • hj.jpg
 • BIOS.png
 • Logo_PolisanHellas.png
 • tedra_01_s.png
 • afoipapayianni_01_s.png
 • Vioser.png
 • cchbc.gif
 • deyal_01_s.png
 • ahb_03_s.png
 • European_Commission.png
 • eleftheria_01_s.png
 • logo_121.png
 • kn_01.png
 • uhl.jpg
 • kliafas.jpg
 • dtempon.png
 • melissa_01_s.png