Από το 2002 παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και αξιοπιστίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου.

Στόχος είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών, engineering, διαχείρισης έργου, κατασκευής και συνεχούς υποστήριξης, για την υλοποίηση βιομηχανικών έργων, επιχειρηματικών σχεδίων και τεχνολογικών λύσεων. Από τη σύλληψη, τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό μας επιχειρηματικής ιδέας μέχρι την εκκίνηση λειτουργίας, αλλά και πέρα από αυτή.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:  

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων (Project Management)

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου προς Φορείς του Δημόσιου Τομέα και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις

Οικονομοτεχνικές Μελέτες & Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Βιομηχανικές & Περιβαλλοντικές Μελέτες

Επίβλεψη και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Διαχείριση Επικινδυνότητας εγκαταστάσεων (Οδηγίες SEVESO)

Διαχείριση Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία

Μελέτη-Κατασκευή Βιομηχανικών και Επαγγελματικών Κτιρίων

Σχεδιασμό, Κατασκευή, Εμπορία και Εγκατάσταση Εξειδικευμένου Εξοπλισμού Παραγωγής & Ελέγχου

Σχεδιασμός Συστημάτων Εξοικονόμησης & Παραγωγής Ενέργειας

Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Αντιμετώπιση Αερίων Ρύπων

Σχεδιασμός Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2000), HACCP, Περιβαλλοντικής διαχείρισης, Διαχείρισης Επικινδυνότητας

 

Το στελεχιακό δυναμικό καλύπτει όλες τις απαραίτητες ειδικότητες για την υποστήριξη κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας από τη σύλληψη και τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και τη διαρκή υποστήριξη στη φάση της λειτουργίας.

Η μέχρι σήμερα δραστηριότητα, η εμπειρία που έχει προκύψει και το ανθρώπινο δυναμικό, έχουν οδηγήσει σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες, η οποία αποδεικνύεται και από τον υψηλό βαθμό επαναληψιμότητας έργων με τους περισσότερους από αυτούς. Ο βασικός στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η συνεχής υποστήριξη των πελατών, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου, όσο και στη συνέχεια.

dromon           dolas

λύσεις ανάπτυξης

         

engineering success

Μας εμπιστεύθηκαν:

 • xellafarm_01_s.png
 • logo_121.png
 • regionofthessaly_s.png
 • kn_01.png
 • afoipapayianni_01_s.png
 • exalco_01_s.png
 • tedra_01_s.png
 • eleftheria_01_s.png
 • Xalybourgia.png
 • larissa.jpg
 • ahb_03_s.png
 • European_Commission.png
 • yara.png
 • anatoliki_01_s.png
 • artoma_01.png
 • hj.jpg
 • cchbc.gif
 • deyal_01_s.png
 • Vioser.png
 • Logo_PolisanHellas.png
 • uhl.jpg
 • melissa_01_s.png
 • pepsico.jpg
 • BIOS.png
 • kliafas.jpg
 • dtempon.png