Η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ​: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ​: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%

Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€​

Περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης: από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού)

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

Μας εμπιστεύθηκαν:

 • artoma_01.png
 • hj.jpg
 • uhl.jpg
 • melissa_01_s.png
 • anatoliki_01_s.png
 • pepsico.jpg
 • deyal_01_s.png
 • Vioser.png
 • kn_01.png
 • kliafas.jpg
 • BIOS.png
 • yara.png
 • tedra_01_s.png
 • larissa.jpg
 • ahb_03_s.png
 • Logo_PolisanHellas.png
 • logo_121.png
 • cchbc.gif
 • Xalybourgia.png
 • dtempon.png
 • eleftheria_01_s.png
 • exalco_01_s.png
 • regionofthessaly_s.png
 • xellafarm_01_s.png
 • afoipapayianni_01_s.png
 • European_Commission.png