Βιομηχανία παραγωγής και μορφοποίησης χάλυβα, Κηφισία Αττικής

2022-2023: Παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης, έκδοση άδειας λειτουργίας και συμπληρωματική μελέτη ενεργητικής πυρασφάλειας εγκατάστασης ελασματουργείου, 4ο χλμ ΕΟ Βόλου-Λάρισας

2022-2023: Παροχή τεχνικών συμβουλών σε θέματα νομοθετικής συμμόρφωσης και έκδοση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης χαλυβουργείου, Β' ΒΙΠΕ Βόλου