Γ. ΤΣΙΝΟΥΛΗΣ ΑΕ

Βιομηχανία επεξεργασίας ξηρών καρπών, Χάλκη Λάρισας

2021: Οριστικός σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκευσης αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων
2018: Σχεδιασμός σε επίπεδο προμελέτης, Έγκριση εγκατάστασης νέας μονάδας επεξεργασίας ξηρών καρπών και αποθήκευσης αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων