Παραγωγή και αποθήκευση αγροχημικών προϊόντων και λιπασμάτων, ΒΙΠΕ Σίνδου

2001-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων, Επίβλεψης λειτουργίας
2016-2017: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση της δραστηριότητας παραγωγής αγροχημικών και αποθήκευσης χημικών προϊόντων, ΒΙΠΕ Σίνδου

2015: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποθήκης χημικών προϊόντων, Μαρκόπουλο Αττικής
2005-2006: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση της δραστηριότητας παραγωγής αγροχημικών και αποθήκευσης χημικών προϊόντων, ΒΙΠΕ Σίνδου