Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, Βιομηχανία Παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Λάρισα

2021-σήμερα: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κτιριακή επέκταση και αύξησης δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου
2008-σήμερα: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα Υγιεινής και ασφάλειας, Περιβάλλοντος, Νομοθετικών υποχρεώσεων
2019: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκου σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 10MW

2018: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,για την επέκταση της μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου
2018: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκου σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 1MW
2017: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκου σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 4MW
2009: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων,για την επέκταση της μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου