Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες

Προώθηση στην απασχόληση 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.

Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του α΄κύκλου υπολείπονται του αριθμού των 2.900.

Ο δεύτερος κύκλος θα προκηρυχθεί μετά την πάροδο 6 μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του πρώτου κύκλου.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.ependyseis.gr/mis) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). 

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

 

Περίοδος υποβολής

από 10/5/2021 έως 10/6/2021

Αναλυτική παρουσιάση της δράσης: https://www.oaed.gr/proghramma-epikhorighisis-epikheirimatikwn-protovoyliwn-apaskholisis-neon-eleutheron-epaghghelmatiwn-hlikias-18-eos-29-etwn-me-emfasi-stis-ginaikes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

Μας εμπιστεύθηκαν:

 • ahb_03_s.png
 • BIOS.png
 • yara.png
 • dtempon.png
 • larissa.jpg
 • eleftheria_01_s.png
 • xellafarm_01_s.png
 • artoma_01.png
 • Vioser.png
 • uhl.jpg
 • cchbc.gif
 • regionofthessaly_s.png
 • exalco_01_s.png
 • afoipapayianni_01_s.png
 • hj.jpg
 • Logo_PolisanHellas.png
 • melissa_01_s.png
 • logo_121.png
 • European_Commission.png
 • anatoliki_01_s.png
 • deyal_01_s.png
 • Xalybourgia.png
 • kn_01.png
 • tedra_01_s.png
 • pepsico.jpg
 • kliafas.jpg