Η λέξη ΕΣΠΑ είναι μία από εκείνες τις λέξεις που κατά καιρούς μπαίνουν στο καθημερινό λεξιλόγιο, παραμένοντας όμως σε μεγάλο βαθμό ασαφείς και μάλλον άγνωστες. Με πολύ απλά λόγια ο όρος ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) εκφράζει το σύνολο των κονδυλίων (εθνικών και κοινοτικών) που θα διατεθούν τη χρονική περίοδο 2007-2013 στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. 

Κάτω από αυτό το γενικό όρο κρύβονται το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν διαμορφωθεί από τους «σοφούς» της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης με τη φιλοδοξία να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το σύνολο των χρημάτων που αντιπροσωπεύει το ΕΣΠΑ είναι περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 20 προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 12 αποτελούν την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας.

Ως συνήθως συμβαίνει με τα θέματα αυτά κάθε απάντηση δημιουργεί περισσότερες ερωτήσεις: τι είναι τα επιχειρησιακά προγράμματα;

Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να εξυπηρετήσει τις αναπτυξιακές ανάγκες ενός συγκεκριμένου θεματικού τομέα (π.χ. περιβάλλον), ή μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας. Τα μεν πρώτα είναι τα Τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία, τα δε δεύτερα τα Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα (τα παλιά ΠΕΠ).

Τα Τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα που περιλαμβάνει το ΕΣΠΑ είναι:

 • Περιβάλλον –Αειφόρος ανάπτυξη
 • Προσπελασιμότητα
 • Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
 • Ψηφιακή Σύγκλιση
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση
 • Διοικητική μεταρρύθμιση

ενώ 2 ακόμα (Τεχνική Υποστήριξη και Απρόβλεπτα) αφορούν το πλαίσιο υλοποίησης

Τα Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα είναι:

 • Μακεδονίας-Θράκης
 • Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
 • Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
 • Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
 • Αττικής

Τέλος υπάρχουν και τα προγράμματα διακρατικής συνεργασίας τα οποία στοχεύουν στην τόνωση της συνεργασίας με τα όμορα κράτη (μέλη και μη της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η επόμενη φυσιολογική ερώτηση είναι: τελικά μια επιχείρηση από ποια προγράμματα μπορεί να ωφεληθεί;

Δυστυχώς η απάντηση δεν είναι μονοσήμαντη. Αν εξαιρέσει κανείς κάποια τομεακά προγράμματα (π.χ. Διοικητική μεταρρύθμιση, που κατά βάση θα αφορά το νέο σχέδιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή το Περιβάλλον) σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, για διαφορετικούς σκοπούς και διαφορετικές ανάγκες. Μέσω της Ψηφιακής Σύγκλισης μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις που σχετίζονται με τις ανάγκες μιας επιχείρησης σε πληροφοριακά συστήματα, ενώ μέσω της Ανταγωνιστικότητας ανάγκες που αφορούν την παραγωγικότητα (εξοπλισμός) και την οργάνωσή της.

Να σημειωθεί ότι και στα Περιφερειακά προγράμματα προβλέπεται η χρηματοδότηση επιχειρήσεων των περιοχών στις οποίες αναφέρονται.

Στην πράξη κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει να παρακολουθεί όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης (η ίδια ή μέσω εξειδικευμένων συνεργατών), όπως ο κεντρικός ιστοτόπος του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) στον οποίο παρέχεται και η δυνατότητα εγγραφής σε newsletter, ή μέσω του δικτυακού τόπου της εταιρείας μας.