ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ --- Υποστήριξη Ελεγκτικών Διαδικασιών Μονάδων Α, Β, Γ Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας

 • ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ --- Σύμβουλος Ολοκλήρωσης έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΕΜ ΑΕ) --- Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης (Project Manager) για τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας

 • ΥΠΕΧΩΔΕ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) --- Διαχείριση έργου για το σχεδιασμό και την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό EMAS (Κανονισμός ΕΟΚ 1836/93) στις ΕΛΠΕ ΑΕ, ΧΒΒΕ ΑΒΕΕ, ΕΒΖ ΑΕ, ΕΛΒΟ ΑΒΕ

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΓΑΛΑ --- Διαχείριση έργου (project management) κατασκευής μονάδας παστερίωσης γάλακτος

 • EXALCO Α.Ε. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου

 • ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΕΒΕΤ --- Διαχείριση έργου (project management) κατασκευής νέας γραμμής παραγωγής ζυμαρικών σιμιγδαλιού

 • COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ --- Διαχείριση έργου (project management) κατασκευής γραμμής εμφιάλωσης χυμών θερμής πλήρωσης (hot-fill line), εργοστάσιο Βόλου

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ --- Διαχείριση έργου (project management) κατασκευής παραγωγικής μονάδας χυμών σε ασηπτική συσκευασία

 • BIOMAR HELLENIC ABEE --- Διαχείριση έργου (project management) κατασκευής μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών δυναμικότητας 240tn/day

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΕ --- Διαχείριση έργου (project management) κατασκευής μονάδας ποτοποιίας με χρήση παραδοσιακών αμβύκων δυναμικότητας 10000 lt/day

 • ΨΥΓΕΙΑ Θ. ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ --- Διαχείριση έργου (project management) κατασκευής νέας πτέρυγας ψυγείων