ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ --- Χημικοτεχνική προμελέτη και Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Γόννων

 • ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Υπογείωση - βελτίωση αρδευτικού δικτύου Παραποτάμου»

 • ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Αντικατάσταση και επέκταση αρδευτικού δικτύου στη θέση Κισμελί Γόννων»

 • ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ --- Σύμβουλος παρακολούθησης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Π. Θεσσαλίας 2007-13

 • ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΕΜ ΑΕ) --- Συμμετοχή στη μελετητική ομάδα του επιχειρησιακού σχεδίου για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΕΜ ΑΕ) --- Συμμετοχή στη μελετητική ομάδα για τη διαγνωστική μελέτη επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Θεσσαλίας, μέσω γεωργικών και άλλων χρήσεων

 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ --- Μελέτη Δημοτικού Σφαγείου

 • ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ --- Συμμετοχή στη μελετητική ομάδα μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ Δ. Λάρισας στη θέση «Κιόσκι»

 • ΥΠΕΧΩΔΕ (Κ/ΞΙΑ ΕΠΕΜ ΑΕ - ΛΔΚ ΕΠΕ - ENVECO AE - ΣΥΒΙΛΛΑ ΕΠΕ - EXERGIA AE) --- Απογραφή υγρών, στερεών αποβλήτων και αερίων ρύπων από την ελληνική βιομηχανία

 • ΔΗΜΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ --- Μελέτη αντλιοστασίου υγρών αποβλήτων

 • N.A. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) --- Συμμετοχή στη μελετητική ομάδα εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Θεσσαλονίκης

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποθήκης χημικών προϊόντων

 • POLISAN HELLAS ΑΕΒΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων σε μονάδα παραγωγής χημικών προϊόντων

 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΓΑΛΑ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, μονάδας επεξεργασίας γάλακτος

 • BIOS AGROSYSTEMS ΑΕΒΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας επεξεργασίας πολλαπλασιαστικού υλικού

 • ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας παραγωγής βιοαερίου και συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρικής ενέργειας

 • COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ --- Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, πυρασφάλειας και έκδοση άδειας λειτουργίας, εργοστάσιο Βόλου

 • PEPSICO-HBH AEBE / DOLAS ENGINEERING --- Μελέτη χημικής επεξεργασίας νερού διεργασιών

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ / DOLAS ENGINEERING --- Μελέτη επεξεργασίας και διαχείρισης επιστρεφόμενων υδάτων παστεριωτών

 • PEPSICO-ΗΒΗ AE / DOLAS ENGINEERING --- Μελέτη εγκατάστασης ανακυκλοφορίας νερού

 • COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. / DOLAS ENGINEERING --- Χημικοτεχνικές μελέτες εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και εγκατάστασης εξυγίανσης δικτύου (C.I.P.) μονάδας Σχηματαρίου

 • EXALCO A.E. --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας παραγωγής προφίλ αλουμινίου

 • ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΕΒΕΤ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας παραγωγής ζυμαρικών

 • EMAAR ΜΕΠΕ (ΙΚΕΑ) --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εμπορικού κέντρου δομημένης επιφάνειας 59.000m2

 • ΚΑΚΑΝΟΥΔΗΣ Ε. --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη διαχείρισης υγρών αποβλήτων, έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας εκτροφής και σφαγής πουλερικών

 • ΖΙΑΚΑΣ ΟΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας ζωϊκών λιπών

 • Κ. ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΑΙΚ. ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΟΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας παραγωγής ασβεστοπολτού

 • Π.&Ι. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΟΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας παραγωγής επίπλων κουζίνας

 • FORMA FOODS OE --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας παραγωγής ζωοοτροφών

 • IN BAUHAUS ΕΠΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας κατασκευής και εμπορίας δομικών στοιχείων

 • ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά τόξα

 • COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕ --- Μελέτη προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων, εργοστασίου Σχηματαρίου

 • Κ+Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας παραγωγής αγροχημικών προϊόντων

 • ΨΥΓΕΙΑ Θ. ΚΛΙΑΦΑ ΑΕ --- Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έκδοση άδειας λειτουργίας μονάδας εμφιάλωσης αεριούχων ποτών

 • BIOMAR HELLENIC ABEΕ --- Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προέγκρισης χωροθέτησης και επεξεργασίας υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και έκδοση άδειας λειτουργίας, μονάδας παραγωγής ιχθυοτροφών

 • ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ --- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκδοση άδειας λειτουργίας, εγκατάσταση Θεσσαλονίκης

 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ --- Οικονομοτεχνική μελέτη σκοπιμότητας για την παραγωγή κυψελωτών συσκευασιών αυγών από ανακυκλωμένο χαρτί

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΕ --- Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προέγκρισης χωροθέτησης και επεξεργασίας υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και έκδοση άδειας λειτουργίας, μονάδας παραγωγής οινοπνεύματος

 • ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ --- Μελέτη – κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για την απομάκρυνση χρώματος βαφείου νημάτων

 • AMYLUM HELLAS S.A. --- Μελέτη – κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για την απομάκρυνση χρώματος και τη μείωση COD μονάδας παραγωγής αμύλου