• ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ολικής διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 22000 (HACCP), IFS και BRC σε μονάδα παραγωγής χυμών

 • Κ. ΔΑΣΤΑΒΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 22000 (HACCP) σε μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων (catering)

 • ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (HACCP) σε μονάδα παραγωγής παραδοσιακής γιαούρτης

 • Δ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε. --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2008 σε μονάδα εμπορίας χρωμάτων & σιδηρικών

 • Σ. ΝΤΟΛΑΣ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2008 σε μονάδα σχεδιασμού και εμπορίας εξειδικευμένου βιομηχανικού εξοπλισμού

 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 22000 (HACCP) και ISO 9001:2000 στο Δημοτικό Σφαγείο Αλοννήσου

 • Π.&Ι. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΟΕ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2000 σε μονάδα παραγωγής επίπλων κουζίνας

 • ΑΘ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ--- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2000 σε επιχείρηση χημικών εφαρμογών

 • ΕΠΟΣ Α.Ε. --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2000 σε επιχείρηση εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας

 • FORDCAR AE --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2000 σε επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων

 • Ε. ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2000 σε επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων

 • Α. ΖΑΒΑΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ISO 9001:2000 σε μονάδα παραγωγής χαρτοκιβωτίων

 • ΛΑΚΟΝΤ ΑΕ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) και ISO 9001:2000 σε μονάδα παραγωγής χυμού τομάτας

 • ΛΑΔΑΣ ΑΕ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) και ISO 9001:2000 σε μονάδα παραγωγής χυμού τομάτας

 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΑ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΑΕ --- Σχεδιασμός και εφαρμογή συστήματος ΕΛΟΤ 1416:2000 (HACCP) και ISO 9002 σε μονάδα παραγωγής οινοπνεύματος