• ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ --- Οικονομοτεχνική μελέτη και διαχείριση έργου επέκτασης-εκσυγχρονισμού μονάδας παραγωγής χυμών σε ασηπτική συσκευασία, στα πλαίσια του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011

 • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ

 • ΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ

 • MODECO ABEE --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ

 • ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του προγράμματος Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ

 • BIOMAR HELLENIC ABEE --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004  

 • 12 MONTHS LUXURY RESORT --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου επέκτασης μονάδας συνεδριακού και επαγγελματικού τουρισμού στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004  

 • ΕΥΑΣΤΕΡΟΝ ΑΞΤΕΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου ίδρυσης μονάδας συνεδριακού και επαγγελματικού τουρισμού στα πλαίσια του LEADER+

 • ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της Α' Δράσης ΕΣΠΑ

 • COUGAR ABEE --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της Α' Δράσης ΕΣΠΑ

 • ΝΤΟΛΑΣ Σ. --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της Α' Δράσης ΕΣΠΑ

 • ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ Ν. --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της Α' Δράσης ΕΣΠΑ

 • ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Α. --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της Α' Δράσης ΕΣΠΑ

 • ΤΣΕΛΝΙΚΑΣ Α. --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια της Α' Δράσης ΕΣΠΑ

 • ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΟΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου επέκτασης-εκσυγχρονισμού μονάδας παραγωγής ασβεστοπολτού στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.7.1

 • Π&Ι ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ ΟΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου επέκτασης-εκσυγχρονισμού μονάδας παραγωγής επίπλων κουζίνας στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.7.1

 • ΚΑΜΠΕΛΗ-ΚΟΕΝ ΟΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας "ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

 • ΤΣΙΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας "ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

 • ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας "ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

 • COUGAR ΑΒΕΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας "ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

 • ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας "ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ"

 • ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας "ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ"

 • ΚΑΜΠΕΛΗ-ΚΟΕΝ ΟΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.11.2

 • ΑΘ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.11.2

 • ΤΣΙΑΓΚΑΛΗΣ-ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΟΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.11.2

 • Ν. ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.11.2

 • Π. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.11.1

 • Α. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.11.2

 • FARMA Δ. ΚΥΡΑΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.11.1

 • Η. ΓΚΑΝΤΟΥΝΑΣ ΕΠΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.11.1

 • ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ Δ. --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΕΠΑΝ 2.11.1

 • ΣΥΡΤΑΚΙ ΕΠΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

 • ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

 • ΠΕΡΕΚ ΕΠΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

 • ΑΦΟΙ ΤΣΙΤΣΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του RETEX

 • ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΕ --- Σύνταξη, υποβολή και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του RETEX