Από τις 10 Αυγούστου 2010 η Dolas-Engineering, η εταιρεία του ομίλου που καλύπτει τα έργα σχεδιασμού και κατασκευής βιομηχανικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, μετεγκαθίσταται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πλησίον του κόμβου Γυρτώνης και της ΒΙΠΕ Λάρισας.

Πέραν του χώρου γραφείων, οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους αποθήκευσης και συναρμολόγησης εξοπλισμού και μηχανημάτων, μέσα σε οικόπεδο 7 στρεμμάτων, δίπλα ακριβώς στην ΠΑΘΕ.