Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Οι προς ένταξη επιχειρήσεις να έχουν έναρξη δραστηρίοτητας πριν την 1/1/2007.

2. Η επιχείρηση πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τον χαρακτηρισμό της ώς Μικρο-Μεσαία (λιγότερα από 250 άτομα σε εξαρτημένες θέσεις εργασίας-ΕΜΕ και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή σύνολο ισολογισμού μικρότερο των 43 εκατομμυρίων ευρώ).

3. Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας

ΚΛΑΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά τον ΚΑΔ τους στους μεταποιητικούς κλάδους της ένδυσης και υπόδησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

1. Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις

2. Λογισμικό

3. Δαπάνες απόκτησης τεχνολογίας

4. Πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών

5. Συμμετοχή σε εκθέσεις

6. Υπηρεσίες συμβούλων

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 30.000€ - 200.000€ (σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερος από το μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης για την τελευταία τριετία).

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 30-40% αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης. 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: 21 Ιουνίου έως 24 Αυγούστου 2010

παράταση έως 22 Νοεμβρίου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: -

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: http://www.ggb.gr/el_ec_newsitem593.htm